Doświadczenie
zdobywane nieprzerwanie od 2001 roku.

Jestem absolwentką Studiów Stacjonarnych Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł Radcy Prawnego uzyskałam w roku 2001 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

1996 Prawnik,

Kancelaria Prawna Arsdruk Sp. z o.o. w Oławie

1997 Starszy konsultant,

SJOS Silesian Investment Company Spółka z o.o. we Wrocławiu

1998 Aplikant Radcowski oraz Radca Prawny,

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp. k.

2001 Radca Prawny oraz właściciel,

Kancelaria Radcy Prawnego Blanka Żak-Madera w Oławie

Swoją karierę prawniczą rozpoczęłam w 1996 roku, jako Prawnik, współpracując z Kancelarią Prawna Arsdruk Sp. z o.o. w Oławie, w której stawiałam pierwsze kroki w obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 1997 r. do 1998 r. zatrudniona byłam na stanowisku starszego konsultanta ds. prawnych w SJOS Silesian Investment Company Spółka z o.o. we Wrocławiu, gdzie współuczestniczyłam w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych m.in. WROBIS S.A.

W okresie od 1998 r. do 2001 r. zatrudniona byłam jako Aplikant Radcowski, a następnie Radca Prawny, w jednej z największych firm prawniczych w Polsce - Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp. k., w której zdobywałam doświadczenie w obsłudze wierzytelności dużych podmiotów gospodarczych.

Zdobyte doświadczenia zawodowe zaowocowały w grudniu 2001 roku powstaniem Kancelarii Radcy Prawnego Blanka Żak-Madera w Oławie.

Jestem absolwentką Studiów Stacjonarnych Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł Radcy Prawnego uzyskałam w roku 2001 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Swoją karierę prawniczą rozpoczęłam w 1996 roku, jako Prawnik, współpracując z Kancelarią Prawna Arsdruk Sp. z o.o. w Oławie, w której stawiałam pierwsze kroki w obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 1997 r. do 1998 r. zatrudniona byłam na stanowisku starszego konsultanta ds. prawnych w SJOS Silesian Investment Company Spółka z o.o. we Wrocławiu, gdzie współuczestniczyłam w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych m.in. WROBIS S.A.

W okresie od 1998 r. do 2001 r. zatrudniona byłam jako Aplikant Radcowski, a następnie Radca Prawny, w jednej z największych firm prawniczych w Polsce - Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp. k., w której zdobywałam doświadczenie w obsłudze wierzytelności dużych podmiotów gospodarczych.

Zdobyte doświadczenia zawodowe zaowocowały w grudniu 2001 roku powstaniem Kancelarii Radcy Prawnego Blanka Żak-Madera w Oławie.

Dodatkowo, w latach 2008 - 2009 współpracowałam z PZU S.A. rozwijając swoje doświadczenie zawodowe z obszaru prawa ubezpieczeniowego.

Byłam także prelegentem cyklu szkoleń, m.in. dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz dla kadry kierowniczej ING Nationale-Nederlanden S.A., w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego.

Od 1999 r. pełnię funkcję Delegata w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

We wrześniu 2014 i 2015 r. byłam organizatorem oraz czynnym uczestnikiem akcji „Niebieski Parasol”, o charakterze pro bono, popularyzującej świadczenie pomoc prawnej przez Radców Prawnych, na terenie miasta Oława.

0 Wygrane
0 Przeprowadzone postępowania sądowe
0 Ugody
0 Ugody
0 Wygrane
0 Przegrane

Nasze kompetencje:

Klienci indywidualni

 • Udzielanie porad prawnych;
 • Sporządzanie i opiniowanie umów;
 • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań;
 • Sporządzanie pism procesowych;
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych (w szczególności: cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, wieczystoksięgowych, ubezpieczeń społecznych) i egzekucyjnych;
 • Reprezentacja w sprawach administracyjnych (odwołania od decyzji administracyjnych i reprezentacja przed sądami administracyjnymi);
 • Dochodzenie odszkodowań od Ubezpieczycieli.

Klienci instytucjonalni

 • Udzielanie porad prawnych;
 • Wsparcie prawne przy zakładaniu, restrukturyzacji, likwidacji podmiotów gospodarczych;
 • Wsparcie prawne bieżącej działalności;
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów (umów, uchwał, pism, wniosków, dokumentacji pracowniczej);
 • Udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi (w tym z klientami), wierzycielami, dłużnikami;
 • Reprezentacja w sprawach administracyjnych (odwołania od decyzji administracyjnych i reprezentacja przed sądami administracyjnymi);
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych (w szczególności: dochodzenie wierzytelności, roszczeń odszkodowawczych, obrony przed roszczeniami innych podmiotów);
 • Reprezentacja w sporach ze związkami zawodowymi, w tym w negocjowaniu zakładowych układów zbiorowych.